Nova “profeta” ekonomio

Nova “profeta” ekonomio

Nuntempe la mondo alfrontas ekologian kaj socian krizon. Klimataj ŝanĝoj kaj kreskanta malegaleco okazas i.a. pro maljustaj ekonomiaj strukturoj, miopa politiko kaj malnoviĝintaj praktikoj. Laŭ tiaj tendencoj, ĉio granda estas pli bona, la novaj spertoj eble ŝajnas bagatelaj kaj negravaj. Tamen, pli ol malpli frue, oni defios tiujn pratipojn /dogmojn.

Nova ekonomio: por ĉiuj homoj, por la planedo kaj por estonteco

Pri tio, meze de la pasinta oktobro okazis en Bruselo “profeta” konferenco direktita al estonteco. Ĝin instigis aŭdaca vizio, ke la vundebla naturo de ĉiu homo postulas kunlabori por la komuna bono.

Al ĉi tiu belga iniciato pri profeta ekonomio reagis entuziasme sciencistoj de Leuven / Louvain-Universitato, reto de entreprenoj kunlaborantaj kadre de Komunuma Ekonomio (EoC), Domus Mundi kaj ATD Quart Monde*.

.

La eventon partoprenis 120 personoj: junaj entreprenistoj, studentoj kaj profesoroj. Venis ankaŭ reprezentantoj de la organizaĵoj interesitaj pri justa, daŭripova ekonomio kiu devas servi al ĉiuj homoj (kun speciala atento pri malriĉuloj) kaj al estonteco de nia planedo.

.

La tago komenciĝis per la videokonferenco de Luigino Bruni, internacia kunordiganto de la komunuma ekonomio. Sekve okazis aliaj programeroj kaj ege interesa prezento de Jean Tonglet (Kvara Mondo ATD*), kiu argumentis pri ekonomio je la servo de homoj kun respekto al la medio.

Membroj de la movado Y4UW (Youth for a United World / Junularo por Unuiĝanta Mondo) prezentis la projekton “Homaro sen Malsato” – lanĉita kunlabore kun FAO – Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj pri Nutrado kaj Agrikulturo. Ignace Schops, direktoro de RLKM (Regiona Pejzaĝo de Kempen kaj Maasland) montris, kiel urĝa estas kunlaboro por savi nian planedon. Parolante pri diversaj ekosistemoj, li prezentis sian modelon kiu celas ligi homojn kun entreprenoj kaj politikon kun la naturo. Lia modelo nomiĝas “Rekunigo” kaj vekis internacian intereson.

Posttagmeze okazis prezentaĵoj pri diversaj sociaj modeloj de ekonomio, kooperativoj kaj aliaj metiejoj. Ĉiuj programeroj kuraĝigis al vigla diskuto inter la entreprenistoj kaj ceteraj partoprenantoj. Inter la 19 projektoj pri daŭripova ekonomio, la ĵurio selektis tri. Precipe ĝuebla montriĝis la 3-minuta filmeto de Herfst op De Kollebloem / https://www.kollebloem.be pri hortikultura biodinamika kompanio. La dua nomiĝas “Waw” (www) .waw.jobs / makeitwork), kiu helpas trovi laboron por junaj homoj.

Multaj partoprenantoj volas fariĝi “ŝanĝistoj” por pli bona estonteco kaj tiucele ili formis la reton, kiu funkcios internacie.

* ATD signifas “Helpo en ĉiu malfeliĉo” (france: Aide à Toute Détresse).

___________________________

Fortoj de la vivo

Bopatrino

Unu el miaj kolegoj plendis, ke familia vivo malfacilas, precipe kiam bopatrino ĉeestas. Ŝi ne komprenas, ke enmiksiĝado kaj miskomprenoj kaŭzas suferadon de la infanoj. Vizitante ilian domon, mi aŭskultis ilin pacience dum longa tempo kaj defendis nenies flankon. Mi volis esti proksima al ili, de tempo al tempo mi alportis kukojn aŭ aliajn donacetojn. Iutage la kolego venis al mia laborejo kaj diris: “Ĉio solviĝis neatendite. Via kapablo aŭskulti pacience inspiris min fari la samon“. (J.F. – Koreujo)

Infana koruso

Meze de la ĉijara decembro, ni kun grupo da infanoj vizitis hospitalon en nia urbo. Ni volis alporti iom da ĝojo al malsanuloj kaj prezenti al ili Kristnaskajn kantojn. Oni ne permesis viziti la sektoron, kie kuŝis malsanaj infanoj sed ni povis koncerti en granda enir-salono. Kiam la infanoj komencis kanti, okazis granda ŝanĝo en vizaĝoj de la gastoj, kuracistoj kaj flegistinoj.

Surprizitaj, ili ridetis amikece. Kelkaj foriris por venigi ankaŭ la pacientojn, ankaŭ tiujn sur rulseĝoj. Parto de la publiko aliĝis al nia kantado. La hospitala personaro estis feliĉa pro la atmosfero, kiun kreis nia koruso. La impresita administracio de la hospitalo invitis nin reveni sekvontjare kaj promesis ke ni povos kanti ankaŭ en la porinfana fako. (L.N. – Nederlando)

________

Città Nuova /New City estas socikultura magazino eldonata de Internacia Fokolar-Centro en Italio kaj en multaj aliaj lingvoj /landoj: ARGENTINO – Ciudad Nueva; AŬSTRALIO – New City; BELGIO – Nieuwe Stad; BRAZILO – Ciudade Nova; BRITUJO – New City; BULGARIO – Nov Svjat; ĈILIO – Ciudad Neava; ĈINIO (Hongkongo) – San Sin Seung; DANLANDO – Ny Stad; ESPERANTUJONova Urbo; FILIPINOJ – New City; FRANCUJO – Nouvelle Cite; GERMANIO – Neue Stadt; HISPANIO – Ciudad Nueva /Ciutat Nova (en kataluna lingvo); HUNGARIO – Uj Varos; JAPANIO – Uno; KANADO – Nouvelle Cite; KENIO – New City /Nouvelle Cite; KOLUMBIO – Ciudad Nueva; KOREUJO – Kumul; KROATIO – Novi Svijet; LIBANUJO – Citte Nouvelle; NEDERLANDO – Nieuwe Stad; OCEANIO – New City; POLLANDO – Nowe Miasto; PORTUGALIO – Cidade Nova; RUMANIO – Oras Nov; SLOVAKIO – Nove Mesto; SLOVENIO – Novi Svet; SVEDIO – Enald Varld; SVISLANDO – Citta Nuova; URUGVAJO – Ciudad Nueva; USONO – Living City; VENEZUELO – Ciudad Nueva.

______________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: