Brazilo – trans politikaj dividoj

Brazilo – trans politikaj dividoj

Reto de la plej grandaj amaskomunikiloj prezentas tutmonde la hodiaŭn Brazilon kiel lando saturita per politikaj kaj ideologiaj malkonsentoj. Influitaj per ĉiutaga inundo de la komercaj tele- kaj radioprogramoj, ni povas kredi, ke Brazilo eniĝas je ideologia kaj politika dis-polusigo.

Teritorie kaj ekonomie, la 200-miliona Brazilo apartenas al plej grandaj landoj en la mondo.

Luís Henrique Marques, ĉefredaktoro de Cidade Nova (brazila versio de nia “Nova Urbo”) montras la nekonatan veron ke, kadre de la tuta brazila socio, multaj civitanoj aktivas por la komuna bono.

Tiuj potencaj novaĵ-fabrikoj ŝajnas pretervidi, ke Brazilo ne konsistas nur el politikaj disputoj aŭ ideologiaj konfliktoj. Trankvila agado de multaj “pioniroj” pruvas, ke tiu granda lando havas ankoraŭ la eblecon konstrui pace prosperon de la tuta socio. Faktoj pri alia flanko de la brazila situacio estas ankoraŭ izolitaj kaj eble nekonataj. Tamen ili ĉiuj montras la realan Brazilon, trans la politikaj kaj ideologiaj dividoj.

Spaco por dialogo

Komence oni devas rekoni ke, spite al la krizo kreita de la politikaj debatoj, multaj spertuloj emas rigardi Brazilon optimisme. Bazon por tia espero donas la fakto, ke multaj brazilaj civitanoj estas interesitaj pri socipolitikaj demandoj kaj pri tio, kiel la registaro volas tiujn problemojn solvi. Brazilanoj estas konvinkitaj, ke ili mem devas partopreni en la soci-ekonomia progreso. Laste formiĝas la t.n. “grupoj de dialogo” kaj ilia nombro multobliĝas. Apogas ilin same kristanaj komunumoj kaj kooperativoj kiel neregistaraj institucioj kaj aliaj organizaĵoj. Ili aktiviĝis precipe en aŭtuno 2018, baldaŭ post la tutlanda voĉdonado. Tiuj movadoj estas ankoraŭ malgrandaj “insuloj” sed ili spegulas la kreskantan forton, kiu ebligos aktive partopreni en la demokratiaj ŝanĝoj de la socio.

En la belege situita Rio de Janeiro troviĝas multaj stadionoj kiel tiu ĉi, meze de la foto. Ĉiujn brazilanojn unuecigas unu pasio: sportoj, precipe la futbalo. Dum lastaj jaroj okazis en Brazilo kelkaj grandiozaj eventoj: Monda Futbal-Ĉampionado, Olimpikaj Ludoj kaj Mondaj Tagoj de Junularo.

En diversaj regionoj de Brazilo, de Atlantika oceano ĝis Amazonio, renkontiĝas homoj de diversaj soci-tavoloj, religioj kaj politikaj konvinkoj, junularo kaj plenkreskuloj. Ili komencis diskuti pri la aktuala politika situacio, ties ŝancoj kaj obstakloj. Reciproka divido de la spertoj inspiras multajn aliĝi al praktikaj agoj de solidareco je loka nivelo, en la proksima najbareco. Brazilaj fokolaranoj malfermis “Lernejon de Civitaneco” – la interretan kurson pri nova kulturo kaj aktiva demokratio. Ĝi traktas la fundamentajn kaj plej urĝajn problemojn de la socio. La kurson konsistigas lecionoj en formo de dialogo, kio inspiras al diskutoj en najbara medio. Pro tio, la unuaj lecionoj estas dediĉitaj al kulturo de dialogo, serve al komuna bono.

Unu el aliaj projektoj nomiĝas “Politiko por Unueco” kiu komencis apogi socian pluralismon kaj toleremon. Harmonia kunekzistado de diversaj ideoj kaj honesta proceso de voĉdono formas la bazon, ke la politikistoj honeste reprezentos la civitajnojn, kiuj ilin fids kaj elektis. Malgraŭ la politikaj dividoj, tiuj silente kreskantaj semoj servos al Brazilo por konstrui la justan socion kiu ne forgesos tiujn kiuj suferas. En jaro 2016, registaro de la subŝtato Rio de Janeiro prokrastis pagi salajrojn al homoj laborantaj en la publika sektoro. Preter la juĝaj procezoj, multaj homoj kreis helpo-reton kaj komencis apogi tiujn laboristojn kaj la familiojn, kiuj plej suferis pro la krizo. Tia gesto de solidareco inspiris al similaj agoj en aliaj lokoj. Helpe la familiojn kiuj troviĝ is en drama situacio, grupo da organizaĵoj kunagis por kolekti monon, manĝaĵojn, medikamentojn kaj aliajn urĝajn produktojn.

Brazilon konsitigas multaj rasoj kaj kulturoj

Bona ekzemplo de junulara aktivado povas esti la projekto “Milonga” laŭ kiu geknaboj volontulis en sep urbetoj. Oferante sian tempon kaj talentojn, ili ankaŭ havis la okazon sin trejni profesie. “Per voluntado en tiaj projektoj, mi lernis ke senco de la vivo ne estas havi, sed esti. Ni povas havi amason da objektoj, sed gravas nur tio kion ni faros en la kuranta momento” – diris 30-jara Rarison Gomes el Manaus, urbo apud Negro-rivero (subŝtato Amazona).

Kerno de la socia progreso: volontuloj

Kulturo de participado en demokratio signifas ankaŭ vastan agadon de volontuloj. Kiel informas Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko (IBGE), pli ol 7,000,000 da volontuloj aktivis en jaro 2017. En pasintjara oktobro, 75 volontuloj organizis projekton por 19 organizaĵoj en Brazilo, Argentino, Bolivio, Meksikio, Pargvajo, Venezuelo, Urugvajo kaj en du landoj ekster la sudamerika kontinento – Kenio kaj Jordanio.

This image has an empty alt attribute; its file name is bra-2.png

Al volontulado aliĝas pli kaj pli da brazilaj geknaboj. En urbeto Poço Redondo (nord-orienta subŝtato Sergipe), jam dek jarojn funkcias Junulara Urba Tendaro / Colectivo Juventude Campo Cidade. Parto de ĝiaj partoprenintoj aktivas jam en diversaj sociaj movadoj. Kelkaj akiris sperton por politika agado kaj organizis trejnadon por aliaj gejunuloj en la regiono. Ne avante monon kaj preskaŭ kun nenies apogo, ili organizis 11-gradan kurson kiu daŭros 18 monatojn. Ni devas trejniĝi kaj lerni pri la situacio en nia regiono kaj tiam ni kapablos inviti la homojn al socia aktivado.

.

Internacia muzik-grupo GenRosso en la plumaj kap-ornamoj de Amazoniaj indianoj. La muzikistoj koncertis en diversaj partoj de Brazilo (2:16) https://www.youtube.com/watch?v=PFB31ke1ekY .

Parto de la kurso okazos en la federala universitato de nia regiono. Membro de la grupo, Damião Rodrigues Souza parolis: “Ni sentas, ke multaj volas ŝanĝi la socion kaj ĉi tiu deziro kreskas konstante”. Fine de la unua kurso, la junaj partorpenantoj konkludis, ke la scio kiun ili akiris, devas esti daŭrigata praktike, je tri kolonoj: trejnado, organizo kaj kunlaboro. En Poço Redondo, 200 volontuloj konstruis publikan teatrejon sur la loko ricevita senpage de la federala registaro.

Tio estas nur kelkaj ekzemploj elinter la multaj sur la brazila teritorio de 8 milionoj da kvadrataj kilometroj. Tiaj agoj servas pli bone al sana socio ol la politikaj dividoj.

Luís Henrique Marques

_______________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: