Junularo unuiĝas por diri “NE” al ĉikanado / Esperanto

Junularo unuiĝas por diri “NE” al ĉikanado / Esperanto

La projekto “Kial vi ŝatas ĉikani?” (Why are you a bully? /Perché sei un bullo?) celas al trejnado de pli ol 10-jaraj gejunuloj, por ke ili helpu al siaj samaĝuloj alfronti tiun socian fenomenon. La dekkelk-jaruloj lernas kompreni kion signifas ĉikanado por efike ĝin evitigi. Sekve ili estas kuraĝigataj defendi la viktimojn de tiaj situacioj.

Ĉikanado (ang: bullying) estas la ripetata konduto, per kiu pli aĝaj infanoj timigas kaj insultas siajn samaĝulojn. Tio estas, bedaŭrinde, la disvastiĝnta fenomeno inter gejunuloj – same en interpersonaj rilatoj, kiel per elektronikaj komunikiloj.

En tia fiago partoprenas ne nur la unuopaj ĉikanuloj aŭ iliaj viktimoj, sed ankaŭ grupo de iliaj gekolegoj, kiuj mem povas fariĝi la kunkrimuloj.

This image has an empty alt attribute; its file name is bul-7.jpg

Kion oni povas ĉi tie fari? Unu el la projektoj nomiĝas bRet-Asocio (bNetAssociation), lan ĉita kiel branĉo de Reta Projekto Paco (RPP – Rete Progetto Pace / Peace Network Project). Ĝi funkcias kadre de Internacia Reto de Lernejoj, kunlaboranta kun similcelaj institucioj kaj asocioj por antaŭenigi kulturon de paco. RPP celas instrui kaj fortigi la infanojn en kazo de iu ajn ĉikanado. Pri tiu projekto parolas ĝin direktoro, Marco Provenzale.

El kio konsistas la projekto nomita “Kial vi ĉikanas”?

Ĉikanado estas la rezulto de konflikto kaj ni kredas, ke la plej bona maniero ĝin haltigi estas instrui la infanojn pri fontoj, kiuj ĝin estigas. Sekve ni konigas la infanojn /gejunulojn kun la metodoj bezonataj por solvi tiuspecan problemon. Tiam ili povas pli efike kaj decideme apogi unu la alian.

En kerno de ĉi tiu projekto troviĝas la t.n. SIG (Samaĝa Interhelpa Grupo) establita en ĉiu lernejo. Membroj de tiu grupo estas trejnitaj por superi kaj solvi la konfliktojn. La prezentitaj lecionoj kaj sociaj ludoj helpas la grupanojn akiri bonan scipovon – ne nur por solvi la konflikton, sed prefere ĝin evitigi.

La membroj lernis malkovri eventuale danĝerajn situaciojn en sia lerneja vivo. Tiam oni povas ilin alfronti antaŭ ol la situacio fariĝos pli serioza. En tiaj kazoj, SIG proponas sian perad-servon per metodoj kaj ruloj fiksitaj konsente kun la lernejo. Ni aktivas en la medio de 11- ĝis 15-jaraj lernantoj. Al nia iniciato respondis pozitive kelkaj organizaĵoj sub la komuna nomo “Kunlaboro por Batali Internetan Ĉikanadon en Lernejoj”. Sekve, SIG fariĝis Eŭropa projekto kaj nuntempe oni povas ĝin apliki ankaŭ en aliaj landoj.

Ĉu via projekto inkluzivas ankaŭ aliajn aktivadojn?

Jes, ĉiumonate ni proponas trejnadon kaj organizas unujarajn eventojn. Paralele okazas interkultura vojaĝo kaj helpon portanta veturo. En la proksima estonteco estas jam planite okazigi specialajn kursojn por instruistoj kaj por gepatroj. Ni konsideras tre grava kunigi la fortojn kun similaj organizaĵoj, lernejoj kaj familioj. Tiaj streboj kreas aldonajn valorojn al ĉi tiu iniciato. Ĉi tiun projekton antaŭenigas bNET, branĉa asocio de “Rete Progretto Pace” (RPP).

This image has an empty alt attribute; its file name is bul-2.jpg

Ĉio komenciĝas jam en infanaĝo

Kiaj celoj staras antaŭ ĉi tiu reto?

Dum preskaŭ 30 jaroj, la Reta Pac-Projekto kontribuas al kompleta edukado de infanoj. Ĝi antaŭenigas kunlaboron inter lernejoj, asocioj je regiona kaj internacia nivelo. RPP serioze traktas opiniojn de junularo pri kurantaj problemoj kaj kuraĝigas junajn homojn travivi sperton de volontula laboro. La projekto invitas ankaŭ fakulojn, artistojn kaj aliajn talentulojn, ke ili dividu sian scion pri teknologio, socia gvidado kaj pozitiva uzado de amaskomunikiloj.

Anna Lisa Innocenti

En la proksima junio okazos internacia forumo pri tiu kreskanta socia problemo.

___________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: