Nia Vilaĝo – Homo kaj Naturo / Decembro 2018

Nia Vilaĝo – Homo kaj Naturo / Decembro 2018

Donaci animon al urbo

Kiam hungara farmisto Sándor Tari konatiĝis kun la fokolara idealo pri unueco, li komprenis ke ĝi povas kuracigi la mondon. Do li decidis dividi la ideon kun aliaj vilaĝanoj

Uzante simplan lingvon pri amikeco inter la najbaroj, Sandor povis klarigi kiel oni povas konstrui pli bonan socion. Komence, malgranda grupo de la farmistoj renkontiĝis ĉiumonate kaj parolis pri siaj problemoj, laboro, ĝojo aŭ doloroj. Ili sentis ke tio estas la grava tasko esti kune kaj kunlabori. Ilia regula kontakto kun la naturo kaj saĝeco lernita de ĝi, instigis kontakti ankaŭ homojn kiuj vivas en la urbo. Tiu ŝajne sensignifa agado estis kvazaŭ fajrero, kiu rezultis per utilaj kontaktoj kun la urbestro.

La renkontiĝoj kaj interŝanĝo de opinioj gvidis al praktika konkludo. Ne sufiĉas nur plendi pri la minaco de globalismo (tutmondigo) kiu detruas naciajn kulturojn, tradiciojn kaj subfosas bazajn valorojn. Oni devas krei surloke realan alternativon.

Septembre 2016 ili organizis renkontiĝon kaj invitis specialistojn, kiuj prezentis metodojn pri vivigo de la socia vivo. Entute, venis pli ol 350 homoj kaj20 urbestroj. La partoprenantoj starigis simplajn golaĵojn kaj decidis realigi ilin unue en siaj vilaĝoj.

La dua renkontiĝo okazis ĉi-septembre en Civito (Urbkomuno) de Újkígyós*. Malgraŭ malvarma vetero, venis ĉ. 500 homoj. En la parko oni starigis pavilonojn kun 27 stablojn, kie la veninntoj povis aĉeti faritajn surloke produktojn: fromaĝo, mielo, marmelado, malgradajn meblojn, tapiŝetojn. La farmistoj de tiu regiono alportis bongustajn kulinaraĵojn kaj mane faritajn artobjektojn. Por ke la infanoj provu rajdi, oni venigis ĉevalojn kaj tio estis bela festeno /pikniko por ĉiuaĝa publiko.

Samtempe okazis konferenco, dum kiu prelegis specialistoj pri agrikulturo, ekologio, bru-poluado (poluado de medio per bruo), spertaj farmistoj apud sciencistoj el universitatoj kaj esplorcentroj. Sed ne nur tio kaŭzis la eventon sukcesa. Ĉiu povis multe lerni en agrabla atmosfero kaj ĝui sinceran amikecon.

Unu el la organizantoj diris: “Ni ne atendis por iu politika aŭ institucia apogo. La tuta evento kostis nenion. Ĉio estis farita niaforte, kiel simpla donaco. Kiel vi povas vidi, ni fartas ĉi tie kiel gefratoj ĉar en la vilaĝoj oni bone konas unu la alian kaj tio estas la reala kaj venka forto. 

Tiel naskiĝas alia speco de rilatoj, ankaŭ inter la urbanoj. Ili formas soci-rondojn de komunaj hobioj, kultur- kaj amuzklubojn sed ĝis nun ili ĉiuj estis izolitaj. Ili ne konis eĉ tiujn homojn, kiuj loĝas en la sama loĝbloko. Kontraŭe la farmistoj: pro la ĉiutaga kontakto kun la naturo, daŭrigado de la kulturaj kaj religiaj tradicioj ili kapablas rekoni valoron de la mondo kiu ilin ĉirkaŭas. Ili rekonas valoron de ĉiu estaĵo kaj sanktecon de la homa vivo. Unu el gasto esti franciskana fratulo Csaba Böjte el Rumanio. Fr. Csaba estas konata en MezEŭropo, ĉar en jaro 1992 li venigis grupon da volontuloj kaj organizis la unuan domon por la infanoj vivantaj en konfliktiĝantaj familioj. Nuntempe ekzistas jam 82 tiaj domoj, en kiuj oni prozorgas 2500 infanojn. Iu diros, ke la agado de Sándor Tari estas nur ŝtoneto kuŝanta en maro de bezonoj. Sed la cirkloj plivastiĝas.   

Tanjo Minuta.

______________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: