Nepalo – konstruado de pontoj

Nepalo – konstruado de pontoj

Ni ĉiuj rimarkas, ke – dum eventoj, vojaĝoj aŭ privataj kontaktoj – okazas ofta renkontiĝo kun homoj el diversaj nacioj. Tio ebligas rekte lerni pri aliaj kulturoj, sed ankaŭ donas la ŝancon prezenti nian propran kulturon kaj tradicion. Esperante oni povas kompari tian proceson al konstruado de interkulturaj pontoj. La deziro malkovri sencon kaj ĝojon de la vivo instigis grupon de kelkaj homoj sperti fratecon en iam forgesita angulo de la mondo.  

La evento okazis en Himalaja ŝtato Nepalo, nomita “tegmento de la mondo” ĉar laŭ ĝia norda limo etendiĝas la plej alta montoĉeno, fronte kun la fama Monto Everest.

Antaŭ nelonge renkontiĝis en Nepalo lokaj familioj, junularo kaj plenkreskuloj kun gastoj el lmalproksimaj landoj. Akceptis ilin varme nepalaj vilaĝoj kaj komunumoj disĵetitaj inter la altegaj montoj.

Tio estis la unika oportuno interŝanĝi valorojn de la malsamaj kulturoj. La gastoj lernis multe pri problemoj kaj ĝojoj de la loka loĝantaro. Estis tre interese observi kiel tiuj homoj vivas en la severa naturo kaj helpas unu la alian solidare. Tio gvidis al pripenso: kion fari ke ni ĉiuj povu vivi amikece en harmonio kun la naturo kaj kun niaj najbaroj? Denove revenis la principo nomata “Ora Regulo” – Faru tion al aliaj, kion vi deziras ke ili faru al vi.

La novan tipon de turismo realigas malgrandaj grupoj kiu vojaĝas al malproksimaj teritorioj por konatiĝi kun novaj kulturoj. Tie ili kunloĝas en vilaĝoj kaj lernas pri tradicioj kaj vivstilo de diversaj, ofte indiĝenaj komunumoj. Oni povas nomi tion “kelktempa fokolarejo” kies partoprenantoj praktikas krei unuecon en atmosfero de la reciproka respekto kaj komprenemo. Dum lastaj jaroj, jam en kelkaj kontinentoj tiaj “koroj de unueco” batas harmonie, servante al universala frateco de la homaro.

Nepalo estas unika lando, situita inter la mongolaj popoloj kaj tiuj vivantaj pli okcidente, inter Kaŭkaza Montaro kaj la Hinda Subkontinento.

Loĝantaro Nepala havas profundan senton de budhisma spiriteco, malfermitan ankaŭ al hinduismo kaj kristanismo. Dum lastaj jaroj, jam en kelkaj kontinentoj tiaj “koroj de unueco” batas harmonie, servante al universala frateco de la homaro . Resume, tio estis tre interesa sperto por la grupo, kiun konsistigis gastoj el Hindujo, Italio kaj Britujo.

En lasta aŭtuno, fokolara grupeto flugis al ĉefurbo Kathmandu (eo: Katamanduo) kaj sekve ili veturis al suda urbo Dharan kaj poste norden al Pokhara. Ili celis konstrui transkulturajn pontojn. La internacia grupo facile mergiĝis (profundiĝis) en la Nepalan kulturon. Ĵus tiam daŭris Dashain Festivalo, la plej granda hinda evento, laŭ kies tradicia rito la partoprenantoj estis markitaj sur la frunto per speciala signo.

En la ĉefurbo al la grupo estis aliĝis du nepalaj gejunuloj, kiuj antaŭe partoprenis junularan festivalon en Manila (Filipina Insularo). Poste ili veturis kune al Pokhara, urbo lokita norde de la ĉefurbo kaj estis gastigataj en domoj de hindaj familioj. Sekve la gejunuloj vizitis samurban lernejon kaj renkontiĝis kun ĝiaj lernantoj.

En Pokhara la grupo renkontiĝis kun hindaj familioj, kvankam malriĉaj sed gastamaj. Ili vivis modeste sed harmonie kaj digne flegis sian tradicion. Aŭdinte pri la ideo konstrui unuecon inter ĉiuj homoj, ili invitis la gejunulojn al tagmanĝo kaj kuna aŭskultado de la tradicia nepala muziko.

Ĉi tiu vojaĝo al Nepalo donis la eblecon riĉigi ambaŭ flankojn reciproke, konatiĝi kun la loka kulturo, lingvo, kuir-arto, kostumoj, dancoj kaj muziko. Unu diraĵo budhista diras, ke al homo pensanta alte ne sufiĉas resti ĉiam en la sama loko. Simile al cigno, de tempo al tempo li bezonas lasi la neston kaj flugi al ĉielo.

*

Nepala E-movado havas interesan historion, ĉar meze de la pasinta jarcento vizitis ĝin merita esperantisto kaj mondvojaĝanto Tibor Sekelj, kiu verkis libron pri tiu lando. Poste iu el Jugoslavio instruis tie Esperanton.

Nuntempe en la gazetaro oni povas trovi informojn pri turistaj eventoj organizataj de Nepala E-Asocio – (11:17) https://www.youtube.com/watch?v=XVSM7ZeFLRA . La filmeto montras ekspozicion preparitan de la junaj esperantistoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: