Natura muzik-terapio (Parto 1)

Natura muzik-terapio (Parto 1)

En la nuntempa laŭt-epoko oni komencas protekti siajn orelojn per silento kaj multaj serĉas trankvilecon en la naturo. Estas agrable promeni sola en arbaro, laŭ marbordo aŭ inter kampoj.

Tion tre ŝatis ekde sia junaĝo Dan GIBSON, kanada fotisto, filmreĝisoro kaj son-surbendiganto.

Natur-pasio

Li naskiĝis en Montrealo kaj lernis en la prestiĝa Upper Canada College. Dum sia unua somera ferio li havis bonŝancon renkonti natur-esploriston* Stuart Thompson, kiu malkovris al la knabo riĉecon de la ĉirkaŭanta naturo. Tio okazis en Ontaria Tendaro Camp Ahmek kie Danĉjo Gibson decidis profundigi sian scion kaj okupado pri la naturo fariĝis lia granda pasio. Ĉu estas pli bela koncerto ol matena ĉirpado de birdoj (3:27) https://www.youtube.com/watch?v=QcfoCDaanaI .

.

Maturiĝinte, la junulo malfermis entreprenon Dan Gibson Productions, en kiu li komencis fari filmojn kaj televidajn programojn pri la naturo. Baldaŭ montriĝis, ke en la progresanta film-industrio kaj televido mankas diversaj son-materialoj kiuj povus esti uzitaj kiel fono en siaj filmoj kaj televidaj programoj. Tiun problemon li volis solvi. Unue li konstruis tre sentivajn mikrofonojn kaj ekveturis por la plej granda aventuro de sia vivo (5:28) https://www.youtube.com/watch?v=2f2VDJ0XHbk .

Li pioniris en teknikoj de surbendigado en la naturo. Tiucele li inventis specialan mikrofonon, kiu poste nomiĝis “parabola mikrofono de Den Gibson” (Dan Gibson Parabolic Microphone). Ĝi ebligis ‘kapti’ la sonojn pli klare.

Komence Gibson ekriskis eldoni eksperimente sondiskojn de la naturo. Aĉetis ilin unue malgranda grupo de hobiuloj kaj natur-amikoj. Neniu esperis pri sukceso kaj li mem ne intencis gajni profitojn el tio. Tiutempe li komencis fari dokumentajn filmojn. La esenca tasko estis kunordigi tiujn sonojn kun la moviĝantaj film-pejzaĝoj. Tio estis la novtipa laboro, kiu ankaŭ nun helpas la spektantojn translokiĝi preskaŭ reale al plej sovaĝaj regionoj de la mondo.

.

Sonoj de paradizo – Tahitio (5:59) https://www.youtube.com/watch?v=3_8Netj-MPk .

Same postuloj de la novtipa agado, kiel la kreskanta pasio de Gibson ne permesis al li sidi unuloke. Li vojaĝis konstante kaj pligrandigis sian kolekton de la natursonaj surbendaĵoj. Tiucele li vizitis eĉ malproksimajn angulojn de la mondo – de nordaj regionoj, lumigitaj per luno ĝis bruligitaj sune dezertoj en sudo, de danĝeraj Andaj Montegoj ĝis tropikaj insuloj aŭ marĉoj en Florido, plenaj de serpentoj kaj aligatoroj.

Eksperimento kaj bezonoj

En la jardekoj 1950-1970 liaj sonoj de la naturo aŭdeblis sur longludaj diskoj (konataj kiel LP) kaj magnetofonaj bendoj. Unu el plej popularaj fariĝis tiam lia 78-parta filmserio “Audubon Wildlife Theatre” (1968-1974) uzita en kanada televido. Alia filmo de Gibson estas “Wings in the wilderness” (Flugiloj en sovaĝejo) kaj 10-parta televida filmserio “To the wild country” /La sovaĝa lando / (7:07) https://www.youtube.com/watch?v=k0dBnnaoDG0 . En ambaŭ filmoj aŭdiĝas komenta voĉo de Lorne Greene, fama aktoro naskitĝinta en kanada ĉefurbo Ottawa.

.

Jaron post jaro, la populareco de liaj diskoj kreskis – komence en Kalifornio kaj poste en la tuta Kanado kaj Usono. Montriĝis ke laŭ progreso de industrio kaj grandiĝo de laŭtaj urbegoj, kreskas ankaŭ interesiĝo pri bildoj, muziko, filmoj kaj aliaj produktoj per kiuj oni povus eĉ dum kelka tempo proksimiĝi al sovaĝa naturo. La esenca tasko estis kunordigi tiujn sonojn kun la moviĝantaj film-pejzaĝoj. Sed la rezulto povas ravi, kion vi mem spertu en la “Natura beleco” / Natural Beauty (50:54) https://www.youtube.com/watch?v=1hBiHp2BwJY .

.

Agloj soras solece (8:40) https://www.youtube.com/watch?v=cp-CgkQalI4 . 

__________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d bloggers like this: