Młodzież jednoczy się aby powiedzieć NIE wobec zastraszania /Polski

Młodzież jednoczy się aby powiedzieć NIE wobec zastraszania /Polski

Projekt “Why fai il bullo?”(Dlaczego lubisz tyranizować?) powstał aby uczyć nastolatków jak mają pomagać swoim rówieśnikom radzić sobie z tym problemem. Młodzi ludzie przechodzą trening aby zrozumieć czym jest zastraszanie (ang: bullying), by temu zapobiegać i umieć odpowiednio zareagować w takich sytuacjach.

Słowo “bullying” oznacza zastraszanie lub systematyczne znęcanie się (nie tylko fizyczne ale psychiczne, emocjonalne czy jakiekolwiek inne) nad rówieśnikami w klasie, szkole czy nawet w wojsku. Przywędrowało ono ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przypadki agresji w szkołach kończyły się tragedią nie tylko pojedynczej osoby ale czasami i wielu uczniów. To karygodne zjawisko staje się popularne wśród młodych ludzi, uczniów a nawet i dzieci. Nową mutacją takiego znęcania stał się tzw. cyberbullying, którego narzędziem się stały się nowe technologie jak internet (np. Facebook) a ostatnio – jeszcze bardziej – telefony komórkowe.

Można to zjawisko określić mianem jednej z chorób społecznych ponieważ w takim procederze biorą niekiedy całe grupy kolegów, którzy stają się ofiarami takiej agresji a niekiedy biorą nawet udział w tym kryminalnym procederze.

Cóż wobec tego można zrobić? Przykładem udanego przeciwdziałania jest akcja opracowana przez tzw. bNetAssociation i przeprowadzana w ramach “Rete Progetto Pace” – RPP (Sieciowy Projekt Pokoju / Peace Network Project). RPP jest międzynarodowym połączeniem szkół, instytucji oraz organizacji, które współpracują aby promować kulturę pokojowego współżycia. Celem jest nauczanie dzieci oraz dodanie im otuchy w takich sytuacjach, gdy oni sami lub ich koledzy znajdą się objektem zatraszania czy przemocy. O swoich doświadczeniach opowie nam teraz Marco Provenzale, kierujący wspomnianym przedsięwzięciem.

Czym jest projekt “Why fai il bullo?” i jakie są jego elementy?

Znęcanie się jest rezultatem konfliktu, któremu – jak sądzimy – można zapobiec jeżeli pomożemy dzieciom zrozumieć jego źródła i dostarczymy takie środki, które potrzebne są do rozwiązania tego problemu i do wzajemnego wspierania się. Częścią główną tego projektu jest “Pośrednicząca Grupa Rówieśników” działająca w każdej szkole. Uczniowie tworzący tę grupę przechodzą specjalne kursy, które przygotowują ich do opanowania trudnych sytuacji i wczesnego rozwiązywania konfliktów. Zajęcia na tych kursach oraz uczestnictwo w scenkach sytuacyjnych pomaga im nie tylko rozwiązywać problemy ale, co jest ważniejsze, zapobiegać im.

Młodzi ludzie przechodzą ćwiczenia w rozpoznawaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą się zdarzyć w codziennym życiu szkoły. Wtedy trzeba reagować wcześnie, zanim sprawy przybiorą groźniejszy obrót. Grupa oferuje wtedy pośrednictwo w rozwiązaniu sporu, stosownie do metod i przepisów obowiązujących w każdej szkole. Mamy do czynienia z uczniami w wieku 11 do 15 lat i nasze działania zostały ujęte w ramach projektu europejskiego. Stało się to przed trzema laty, kiedy niektóre organizacje odpowiedziały na apel “Połączmy siły aby zwalczyć przemoc przy użyciu nowych technologii (cyberbullying)”. Od tego czasu nasz projekt może być zastosowany w każdym kraju.

Czy Wasz projekt obejmuje równolegle także inne akcje?

Tak, w jego ramach oferujemy co miesiąc sesje treningowe i organizujemy doroczne imprezy jak np. międzykulturowe podróże albo wyjazdy z humanitarną pomocą. Ponadto w najbliższch planach znajdują się sesje szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców. Uważamy, że połączenie wysiłków szkolnych z odpowiednimi organizacjami i rodzicami tworzy nową wartośc w tej inicjatywie.

Promocją tej akcji zajmuje się bNET Association, który jest filią Sieciowego Projektu Pokoju (“Rete Progetto Pace” – RPP / Peace Network Project). Jakie są cele tej sieci?

W ciągu bez mała 30 lat RPP przyczynił się do zintegrowanego nauczania dzieci. Ten projekt promuje /ułatwia współpracę pomiędzy szkołami oraz innymi organizacjami na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Staramy się poznać punkt widzenia młodzieży na sprawy bieżące i zachęcamy ją do pracy społecznej. Nasz projekt zachęca artystów i ludzi utalentowanych do uczestnictwa, aby zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami w przewodzeniu, w stosowaniu nowych technologii oraz pozytywnym używaniu środków przekazu. Więcej informacji można znaleźć na witrynie: www.reteprogettopace.it .

Anna Lisa Innocenti

PS:
Jeżeli odpowiedzialne instytucje nie zapobiegają przemocy w szkole, to pozornie niegroźne wybryki mogą pewnego dnia zakończyć się tragicznie.

W jednej ze szkół na płd. Stanów Zjednoczonych, w rezultacie strzelaniny na terenie szkoły zginęło dziesięcioro uczniów.

_________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: