Kreski kun infanoj

Kreski kun infanoj

Se iu infano en via familio havus atentomankan kaj hiperaktivan perturbon – AHP / ADD (Attention deficit disorder), tion verŝajne neniuj gepatroj volos aŭdi. Sed kiam tiu ĉi familio ĝin malkovris en sia infano, tio fariĝis lerniga katalizilo (kunigilo?) al pli profunda aŭskultado kaj por akompani la infanon pacience kaj sindono.

“Vivante apud nia infano, ni malkovris unuecon en nia familio”. Tian sintenon akceptis Natalija kaj Damijan Obadic el Slovenio, geedziĝintaj antaŭ 14 jaroj. Ili havas kvar infanojn kaj antaŭ tri jaroj en tiu plej juna, 6-jara Lovro, estis diagnozita atentomanka kaj hiperaktiva perturbo (AHP).

Tamen la gepatroj spertis, ke amo kaj delikataj rilatoj faciligas iugrade la kuracadon. Tia aliro malkovras foje surprizajn solvojn, kvankam rapida plibonigo ne okazas. Ĉiu tago alportas novan defion. Sed unueco kaj fido inter la famili-membroj subtenas tiujn klopodojn.

Natalija, kiel vi reagis eksciante, ke via infano suferas pro AHP ?

Mi estas instruistino, tiaj mi tuj pensis pri tiuj infanoj kiuj havis la saman problemon kaj malfacilaĵojn kiuj ili devas alfronti. Samtage mi parolis kun Damijan kaj ni komprenis ke en tiu sanstato de Lovro, iu devas pasigi kun li multe da tempo. Tial unu el ni forlasu sian laboron. Ni havis hipotekon kaj niaj du salajroj apenaŭ sufiĉis por repagi la ŝuldojn. Do lasi un laboron estus ĉi-kaze granda ofero.kaj la decido estis por ni malfacila. Estis tamen klare ke nia Lovro postulas multe da amo, tempo kaj energio. Ni alprenis la riskon kaj kredis ke kun amo kaj reciproka komprenemo nia familio eltenos ĉion.

Ĉu tiu vivsperto instruis vin pri io nova?

Antaŭ ĉio ni lernis aŭskulti Lovron tre atente. Kiam iu petas ke li faru ion, oni devas certiĝi ke li fakte komprenas kion vi diris. Poste sekvu lin kaj kontrolu ĉu li vere tion faras. Se ne, tiam direktu lin pacience al tio kion li celis fari. Sen tio, li forgesos kaj konstante revenados al ludado. Imagu, ke por tia infano plenumi eĉ simplan taskon eble signifos supreniri altan monton.

Tia “monto” aspektas al li tro kruta, do la knabo rifuzas tion fari. Foje aperas krizo kun nekontroleblaj krioj, piedbatoj aŭ disĵetado de objektoj. En tiaj momentoj trovu manieron direkti lin trankvile kaj milde al tasko, kiun li celis fari . Ni lernis, ke nia reciproka amo kapabligas helpi Lovron kaj kompreni kion ni faru al li en konkreta situacio.

Kiel vi traktas la malfacilaĵojn de la ĉiutaga vivo?

Ni preĝas kun li ofte kaj petas ke Dio helpu lin venki la malsanon. Lovro scias pri sia malsano kaj tio estas jam la granda paŝo. Antaŭ ĉio ni komprenis kiel gravas, ke li sentu nian senkondiĉan amon por li. Tio utilas sekvi bone la instrukcioj de specialisto.

Ĉu viaj ceteraj tri infanoj ankaŭ prizorgas delikate sian plej junan fraton? Kiaj estas rilatoj inter ili?

Ni parolis kun ili pri la bezonoj de Lovro, kion ni povas atendi de li kaj kiel helpi lin daŭre en la ĝusta maniero. Ĉar tia devontiĝo estas tre laciga, ni konsentis ke ĉiu akompanu lin dum malsamaj tagoj de semajno. Ni kuraĝigas la triopon esti pacienca kiam ili petas Lovron plenumi iun taskon. Li devas lerni, ke estonte venos devoj, kiujn li nepre finfaru. Kaj ili vere helpas lin. Ni rimarkis la diferencon jam post tri monatoj. Unuvespere ni diris ke Lovro surmetu sian piĵamon kaj sidiĝu ĉe la tablo. Imagu, ke li vere tion faris – sen distriĝo. Tio estis granda familia festo!

PS: Ĉi tiu artikolo atingeblas en kelkaj lingvoj. Se vi deziras, ni povas ĝin sendi al vi – menciu en kiu lingvo. Lige kun tia problemo, ni ricevis materialon (ankoraŭ ne tradukitan) – kiel helpi atentomankan infanon per muziko.

*

Nova Urbo” (Città Nuova / New City) estas internacia socikultura magazino de Fokolara Movado, kiu antaŭenigas ideojn kaj konkretajn projektojn serve al reciproka kompreno kaj unueco en familioj, komunumoj kaj – je pli vasta skalo – inter homoj de diversaj nacioj, kredoj kaj sistemoj. Fondinto de tiu movado, Chiara Lubich ricevis UNESKO-premion por Paca Edukado en decembro 1996.

Città Nuova /New City eldoniĝas ĉe Internacia Fokolar-Centro en Italio kaj aperas en multaj aliaj lingvoj /landoj: ARGENTINO – Ciudad Nueva; AŬSTRALIO – New City; BELGIO – Nieuwe Stad; BRAZILO – Ciudade Nova; BRITUJO – New City; BULGARIO – Nov Svjat; ĈILIO – Ciudad Neava; ĈINIO (Hongkongo) – San Sin Seung; DANLANDO – Ny Stad; ESPERANTUJONova Urbo; FILIPINOJ – New City; FRANCUJO – Nouvelle Cite; GERMANIO – Neue Stadt; HISPANIO – Ciudad Nueva /Ciutat Nova (en kataluna lingvo); HUNGARIO – Uj Varos; JAPANIO – Uno; KANADO – Nouvelle Cite; KENIO – New City /Nouvelle Cite; KOLOMBIO – Ciudad Nueva; KOREUJO – Kumul; KROATIO – Novi Svijet; LIBANUJO – Citte Nouvelle; NEDERLANDO – Nieuwe Stad; OCEANIO – New City; POLLANDO – Nowe Miasto; PORTUGALIO – Cidade Nova; RUMANIO – Oras Nov; SLOVAKIO – Nove Mesto; SLOVENIO – Novi Svet; SVEDIO – Enad Värld; SVISLANDO – Citta Nuova; URUGVAJO – Ciudad Nueva; USONO – Living City; VENEZUELO – Ciudad Nueva.

_______________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: