Kiam la “Ondo” defluas…

Kiam la “Ondo” defluas…

Antaŭ kelka tempo ni ricevis malĝojan informon, ke “La Ondo” – unu el plej interesaj E-revuoj ĉesas aperi en regula, ĉiumonata ritmo. Redaktis ĝi persiste (je profesia nivelo, kio ne oftas en Esperantujo) geedzoj Halina Gorecka kaj Aleksader Korĵenkov. Oni povas apenaŭ imagi kiom da tempo kaj energio postulis tiu laboro. Ekde kuranta jaro 2020 “La Ondo” alprenos formon de multpaĝa almanako. En la nomo de niaj legantoj, ni sendas al ili elkorajn dankojn por tiu bonega ĵurnalista verko kaj dediĉas la tre belan E-poemon pri vintra sled-veturo.

Nikolaj /Nikolao HOHLOV:

“Vintra fabelo

N. Hovlov (1891-1953)

Sur la sledo, svelta sledo, post amuza kabaredo,
Kun tintila sonorad’
Ni veturas – aventuras, la ĉevaloj fluge kuras
Sub la stela miriad’.

En sereno de l’ ebeno malaperas la fadeno
De la glata vintra voj’…
Mia Nita – am’ subita, de la frost’ ebriigita
Alpremiĝas en la ĝoj’.

En fabelo kaj sen celo rotacias karuselo
De la sentoj en la kor’,
Hej, rapide kaj senbride flugi ien, flugi fide
Kun favoro de Amor’!


Hej, ĉevaloj, hufaj ŝtaloj, kiel rido de cimbaloj
Por dancanta ciganin’,
Uraganu, akompanu, dolĉe tiklu, ĝutiranu
Per freneza takto nin!

Brila neĝo – vintra reĝo – ĉion tenas en sieĝo
Gaje ĉirpas en la knar’,
La survoja vento ĝoja en malklara gam’ hoboja
Vokas, logas al kampar’.

Unu suno – unu juno… la unua febra kuno
Kaj magia stelpoem’…
Mia Nita, am’ subita, de la frosto rozkisita
Ĉion kronas per alprem’!

Legante ĉi tiun poemon, oni ĝuas ne nur melodiecon de Esperanto sed ankaŭ admiras ties belegan, orelfrapan ritmon. Eblas ĝin aŭskulti en deklamado de Bazilio Bukoliko – (3:34) https://www.youtube.com/watch?v=0Woi_dIHakM .

Esperanto, kiam lerte parolata, sonas mirinde – precipe en poezio. Tial “NU” prezentos de tempo al tempo tiajn perlojn de la E-literaturo. Post kelkaj semajnoj – la 21an de marto – oni celebros la Mondan Tagon de Poezio dola supra versaĵo bone kungruas kun tiu dato. La tagon deklaris UNESKO aŭtune 1999, kun aprobo de la Unuiĝintaj Nacioj (https://www.un.org/en/events/poetryday/ – en 6 lingvoj).

_________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: