Fortego de la italoj

Fortego de la italoj

Frateco, sentemo kaj inventado estas la trajtoj utilaj dum virusa epidemio. Frapitaj de la malsano kaj paniko, la italoj alfrontas unu el gravaj provoj post la 2a mondmilito. Ili respondas per gestoj de solidareco kaj amo.

“Komence mi ektimis pro la kontaĝo (infektiĝo)” – skribis J.V. la flegistino kiu laboras en la regiono de fama Napoli (Campania regiono, eo: Napolo en Sud-Italio), inter la homoj kiuj malsaniĝis je la kronviruso – “mi plenumis la taskojn eble plej rapide por ne havi tro da senperaj kontaktoj kun tiuj homoj. Unu el tiuj pacientoj petis ke mi alportu trinkaĵon el kaf-maŝino. Unue mi respondis ‘Ne‘ sed kun mia kolegino ni trovis bladaŭ du tiajn maŝinojn kaj ni povis havigi kafon al ĉiuj.

Napolanoj alkutimiĝis vivi en ombro de la Vezuvia vulkano

Devigo resti hejme ŝanĝis vivon de Salvo, Enza loĝantaj kun infanoj Emanuela kaj Marko en urbo Viareggio (Toskania regiono). Ĝis antaŭ nelonge, la infanoj estis tiel okupitaj ke ili trovis apenaŭ kelkajn minutojn por diri “Bonan matenon” al sia nevino restanta enlite. Ili eĉ ne haltis por doni glason da akvo. Nia familio ne ĝuis tagmanĝon ĉetable, ni ne havis tempon por paroli nek por ridi.

.

En la proksima urbo Lucca, Paŭlo kaj Daniela aranĝis aĉetadon por siaj najbaroj kaj donacis al ili la plag-maskojn. Samurbe vivas Luigi kaj Rosa – la junaj geinstruistoj kun siaj infanoj kaj ili pruntedonis sian aŭtomobilon al familio troviĝanta en malfacila financa situacio.

Francesca kaj Giada helpis prizorgi infanojn de flegistinoj kiuj laboras longan tempon en Siena (eo: Sieno). En Pisa (eo: Pizo), Giacomo kaj Carla preparis manĝaĵojn por familioj vivantaj najbare. Vetkurojn en Arezzo organizis Rita, Mario kaj Rosanna por apogi du maljunajn homojn kiuj ne povas foriri el siaj domoj. La maljunuloj estis serviaj per aĉetado kaj majĝaĵoj.

.

Emanuel kaj Simonetta loĝas en Sardegna (eo: Sardujo, insulo en Mediteranea Maro) kaj devis pasigi du semajnojn en kvarateno kun siaj infanoj. Tiam ili havis tempon por krei amikajn rilatojn kun aliaj homoj kiuj alfrontis la epidemion.

En Latina (Mez-Italio, sude de Romo), Barbara sendis al siaj gekolegoj filmetojn pri simpla kuirado. Ili vivas malproksime en kvaranteno kaj tre dankis por tiaj kontaktoj. Tiaj kontaktoj venkas ofte malesperon kaj solecaj homoj sentas sin preskaŭ kiel en familio, ne izolitaj.

“Laborante en kardiologia fako de intensa prizorgado, mi renkontis junan pacientinon, kiu travivis komplikan kor-atakon” – diras Orsolina, flegistino el Sicilia insulo. “En ŝiaj okuloj mi vidis malesperon kaj timon, sen ebleco esti vizitata de siaj malgrandaj infanoj nek de la familio. Mi eksentis troviĝi en ŝia situacio kaj decidis anstataŭigi la familion. Mi zorgis pri ŝia persona higieno, kombis la harojn kaj plezure plenumis la bazajn bezonojn. Ŝiaj okuloj ĝoje brilis ĉar ni fariĝis tiam kiel unu vera familio”.

.

Italio apartenas al plej multe vizitataj landoj, sed ĝis hodiaŭ la ĉi-jara turismo preskaŭ haltis tutmonde. La homoj subiete lernis, ke ekzistas pli gravaj aferoj or vojaĝado.

Mascia kaj Mario vivas kun sia filo en la ĉefurba Romo kaj ili malkovris, ke la kreita virus-atmosfero komprenigis al ni ĉiuj la realan interligitecon de la homoj. Tio donis la eblecon aprezi eĉ malgrandajn gestojn de amikeco. Ni ekvidis nin subite liberaj de konstanta rapidemo kaj frenezaj horaroj /ĝis-datigoj. Studentino Masha (Maŝa) nun trovas la tempon por ami siajn familion kaj instruistojn. Ŝi tenas viglajn konaktojn kaj interparolojn per telefono kaj interreto.

.

La kun-prezidanto de Fokolara Movado, J. Morán diris antaŭ kelkaj tagoj, ke venis la momentoj de saĝeco. Tio gvidas nin al realeco lumigita per amo kaj ebligas rimarki eĉ simplajn gestojn de frateco. Dio vere faras eksterordinarajn aferojn, eĉ meze de malbono. Li venkas ĝi per sia plano de amo”.

Lorenza Russo

_______________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d bloggers like this: