De “vi” al “ni”

De “vi” al “ni”

Verŝajne ĉiuj memoras la mondfaman iam grupon “The Beatles” kaj eble ankaŭ ĝian kanton “From me to you” (De mi al vi). Temas kompreneble pri amo naskiĝanta inter knabo kaj knabino. La kanto tuj populariĝis en multaj landoj kaj en Ĉeĥoslovakio ĝi havis la titolon “Adresát neznámý / Adresito nekonata” sed – ĉu oni povas ami iun nekonatan? Multaj konsentas, ke tio estus tre malfacila aŭ eĉ ne reala. Ja unue oni devas renkontiĝi kaj koni unu la alian, ĉu ne?

En ĉi tiu artikol temas pri la renkontiĝo de homoj kun diversaj opinioj kaj foje kun eĉ draste malsamaj pensmanieroj. Ĝi pruvas, ke valoras dialogi por pli bona kompreno kaj forigo de senutilaj bariloj.

Ĉi tiu artikolo aperas pro du kaŭzoj: 100-jara jubileo de Chiara Lubich (Fondinto de Fokolara Movado) kaj due – pro la “Semajno de Internacia Amikeco” naskiĝinta en la Esperanto-movado kaj celebrata fine de februaro.

De VI al NI – trans ideologioj kaj kredoj

Dum lastaj 25 jaroj okazis multaj renkontiĝoj inter Fokolara Movado kaj homoj ligitaj kun neniu religio. Malfermiteco estas tre bezoata en la hodiaŭa mondo, kie manko de toleremo kaj diskriminacio okazas inter homoj nekredantaj, agnostikoj aŭ kredantoj je iu ajn ideologio kaj homoj relilgiemaj. En landoj kie plimulto da loĝantoj apartenas al iu religio, ateismo transprenas formon de antiklerikarismo.

Chiara Lubich estis inter la unuaj, kiuj rimarkis gravecon de dialogo inter kristanoj kaj amikoj nekredemaj. Ŝi faris tion kun delikateco kaj sentemo al homoj kun aliaj konvinkoj. Tiel noviga alproksimiĝo faciligis konstrui pontojn al tuthomara frateco. En majo 1995, ŝi dris: Ni havas universalan alvokiĝon “Ĉiuj estu unu”. Hodiaŭ la vorto <ĉiuj> inkluzivas ankaŭ vin”.

Ekde tiu jaro multobliĝis okazoj por diversaj renkontiĝoj kaj interŝanĝo de pensoj. La dialogoj turniĝis je 360 gradoj, pli viglis forigante kelkajn stereotipojn kaj antaŭjuĝojn. Konfirmas tion Peter Fleissner: “La homa animo estas io mirinda. Kaj tio estas parto de mia materialismo. Kial mi proksimiĝas al Fokolara Movado? Ĉar ni ĉiuj havas komunan heredaĵon: la mondon en kiu ni loĝas“.

James Hall-Kenney el Nov-Zelando asertas, ke la Fokolaro celas komuniki ĉiujn amikece, rekte de la koro, eĉ kiam inter la homoj ekzistas terminologiaj diferencoj.

Luan Omari (Albanio) sugestas koncentriĝi je niaj komunaj moralaj principoj: “Mi kredas je la valoroj predikitaj de Jesuo Kristo, eĉ se mi ne tute kredas, ke Jesuo estas la filo de Dio. Tamen mi akceptas lian instruadon kaj solidaras kun liaj valoroj. Kaj tio estas la komuna tereno, sur kiu ni povas unuiĝi.”

Claudio Vanni estas la vic-estro de UNICOOP* en Florenco. Li parolis pri individuismo kiel unu el trajtoj kiuj akompanas konsumismon: “Individuismo, kiam observata kiel koncepto kaj kultura fenomeno, estas kontraŭa al dialogo, ĉar en tia vivstilo ĉiu gardas nur siajn proprajn interesojn, sen atenti interesojn de la aliaj. Kaj sen dialogo ne okazas laboro por komuna bono nek al socia progreso, ĉar tiam facile estiĝas risko de konfliktoj.

Ruben Durante (Argentino) substrekis la gravecon aŭskulti: “Se mi restas fermita interne kun mia ideo, mi ne kapablos vin aŭskulti kaj tion vi bezonas por dvidi siajn ideojn kaj spertojn.”

Tiel evoluis la dialogo, kiu helpas difini la rilatojn kaj klarigi vidpunktojn inter “ni” kaj “vi” – kio tamen devigas neniun forlasi siajn ideojn aŭ membriĝi en la sama grupo. Konklude alparolis Maria Voce: “Mi bondeziras, ke partoprenantoj de ĉi tiu kunveno sentu sin akceptitaj amikece. Nun mi esperas, ke ni ĉiuj pluportos la idealojn de unueco al siaj landoj, trans la plej malproksimaj limoj.”

*

* Klarigo: UniCoop Firenze membrigas pli ol milionon da homoj el diversaj fakoj: agrikulturo, vendejoj, kvalita kontrolo de produktoj, konstruado, kulturo, natur-protektado ktp. Ĝia tradicio estas tre longa, ekde fino de la 19a jarcento.

_________

Vasta kunlaboro kun homoj el diversaj kulturoj, nacioj, religioj kaj filozofiaj konvinkoj okazas pere de organizaĵo New Humanity (“Nova Homaro”).

Ĝi havas la statuson de ne-registara organizaĵo, pro kio kunlaboras konstatnte kun UNESKO kaj la Unuiĝintaj Nacioj. Antaŭ kelkaj jaroj New Humanity / “Nova Homaro” ricevis Luksemburgan Pac-premion. La demando estas ĉu kaj kiel UEA povus kunlabori kun tiaj organizaĵoj.

_________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: