Alĝerio – Edukado por pli bona mondo

Alĝerio – Edukado por pli bona mondo

Por Amine Mohammed Sahnouni, juna alĝera sociologo, edukado estas la procedo: “Ni bezonas transdoni pli da respondeco al infanoj kaj gvidi ilin fide, por ke iliaj kapablecoj por gvidi disvolviĝu jam frue.”

“Infanoj estas la kerno de nia laboro, ĉar ili estas estonteco de la socio. Tial ni dediĉas al ili multe da tempo kaj helpas ke ili kresku fortaj.”

Amine venis al konferenco organizita de Fokolara movado antaŭ kelkaj monatoj. Li prelegis tie pri sia engaĝo al edukado, tre gajniga por la geknaboj. Por konstrui la mondon pli bona – li diris – ni devas komenci de infanoj. Dum la konferenco intervjuis lin Claudia Di Lorenzi.

Ĉiuj grandaj urboj de Alĝerio, kiel Oran (maldekstra foto) situas laŭ Mediteranea Marbordo. Dekstre: En la vastegaj dezertoj vivas grupoj de Taurega popolo.

Claudia Di Lorenzi / Demando : Vi diris ke por atingi gravajn rezultojn, oni devas havi vizion (longan vidon) pri tiu malproksima celo, kiun oni difinis kaj malkovris por la aliaj. Amine, diru mi petas: Kio estas do via vizio sur eduka kampo?

Amine M. Sahnouni /Respondo: Mi pensas, ke sociologoj devus esti kuracistoj de socio, tial ni devas eniri praktikan agadon kaj sur la reala grundo alfronti ĉiuspecajn fenomenojn de la socia vivo. Laŭ tia perspektivo, en mia vizio ekzistas la deziro konstrui la pli bonan mondon ne nur hodiaŭ, sed ankaŭ por estontaj generacioj. Ni povas tion fari nur kiam ni komencas ŝanĝi nin mem, eĉ per malgrandaj paŝoj. Se ni volas konstrui pli justan mondon, tiam ni devas sin dediĉi al edukado de junaj homoj.

En 43-miliona Alĝerio, pli ol 90 procentoj da loĝantaro estas islamanoj kiuj vivas pace kun kristanoj. Fokolara Movado ekzistas tie pli ol 50 jarojn kaj en ĝi amike kunlaboras reprezentantoj de ambaŭ religioj.

Pri kiaj rimedoj vi disponas, kiajn metodojn vi proponas?

Miaj gepatroj ĉiam kuraĝigis min, apogis kaj gvidis kun amo. En mia junaĝo ili ekipis min per sento de respondeco. Mi ankoraŭ memoras la vortojn de mia patro: “Amine, vivu tiel ke ni estu fieraj pro vi.” Li ĉiam diris, ke se mi faros io ajn, tiam Alaho (Dio) estu ĉiam je unua loko. Nur tiam mia vivo estos sukcesa. Do por mi familio estas la fundemento de edukado.

Laborante kun infanoj, oni devas kompetenti en diversaj objektoj. Ni devas fidi je bona volo de la infanoj kaj trejni ilin al respondeco kaj fidi ke ili frue disvolvos kapablojn por gvidado.Ni apogas ilin per pozitivaj vortoj, kiuj fortigas esperon kaj mem-estimon. Estas grave ke ili lernu pensi sendepende kaj kuraĝu esprimi sian opinion publike. Tiajn kapablojn ili akiras per praktikaj programoj kaj dum renkontiĝoj kun junularo el aliaj landoj. Uzante novajn metodojn de instruado, ni vidas ke ankaŭ gejunuloj ĝuas lerni.

Instruistoj, religiaj gvidantoj kaj diversaj organizaĵoj vokas al protektado de la naturo. Ĉu ni ankaŭ bezonas junularon por veki politikistojn? Organizante bicikladon ĉirkaŭ Alĝerio, ekde landlimoj kun Maroko ĝis Tunizio ŝajnas inspiri publikan interesiĝon pri la naturo. Kiel tio okazis?

Ni komencis kiel amika grupo, kiu ŝatas pasie sportojn kaj volas motivigi pli da gejunuloj. Ekde kelkaj jaroj, nia devizo sonas: “Se vi volas vidi ŝanĝojn, komencu ŝanĝi vin mem”. Laŭ tempopaso niaj celoj fariĝis pli ambiciaj kaj ni akceptis novan defion: trabicikli Alĝerion, de oriento ĝis okcidento dum15 tagoj. La projekto havis tri celojn: promociado de civitanecaj valoroj, sentigi publikon pri natur-protektado kaj eduki per sporto. Kun miaj du amikoj, Elhadi kaj Naim, mi produktis videon pri nia aventuro. Jam post unu semajno la filmo populariĝis tiel rapide, ke homoj komencis kontaktiĝi kun ni kaj oferis apogon. Ni ricevis multan helpon kaj – nekredeble – nian bicikladon observis televide du milionoj da homoj! Rezulte okazis kunlaboro kun 15 infan-organizaĵoj, sport-kluboj kaj aliaj asocioj.

Alĝerio estas la plej granda lando de Afriko kaj 80 procentojn de ĝia teritorio kovras dezertoj.

.

Ĉiutage ni petis Alahon (Dion) pri kuraĝo kaj persisto por kompletigi nian projekton. Multaj alĝeranoj preĝis tiukaze. Ni sentis ankaŭ apogon de niaj familioj. Post du semajnoj ni komenci plani sekvan projekton kaj trovis multajn volontulojn kiuj volas aliĝi samvoje.

*

Somere okazas en Alĝerio la tradicia evento nomita “Mariapolis” dum kiu renkontiĝas islama junularo kaj familioj kun siaj kristanaj amikoj. Vivante laŭ la universala “Ora regulo” – Farut tion al via najbaro, kion vi deziras lin fari – la partoprenantoj provas praktike vivi la idealon de tuthomara unueco.

.

Ofte alvenas pli ol 100 alĝeranoj, plejmulte islamanoj – same el nordaj urboj kiel el Sahara regiono. La kulturajn aktivecojn kaj sportojn organizas volonte junularo. Por la gepatroj tio estas feliĉa tempo rigardi ke iliaj infanoj ĝojas ludi kune. Familioj, kiuj partoprenas la eventon unuafoje, kuraĝias siajn amikojn kunveturi sekvontjare. Tiel la rondo de amikoj kreskas jaron post jaro kaj formiĝas fratecaj komunumoj, kiuj kapablas transiri kulturajn barojn kaj diversecon de la religiaj tradicioj.

______________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
%d bloggers like this: